ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ


Έκθεση :
Διεύθυνση : Καποδιστρίου 55 - 74100 Ρέθυμνο Κρήτης χάρτης
Τηλ.: 28310 55476

Εργοστάσιο :
Διεύθυνση : Καστελάκια Ρεθύμνου - 74100 χάρτης
Τηλ.: 28310 20190
FAX. 28310 20198

Κινιτό : 6937 441131
Email :